เรือง jpGraph นะครับ

รบกวนท่านหน่อยครับ

แนวคิดคือ สมมุติผมมีข้อมูลซี่งได้มาจากฐานข้อมูลเป็นตัวเลขเมื่อได้มาแล้ว

สมมติเป็น สิบตัวแล้วอยากให้มันแสดงผลนะครับเป็นเพื่อเป็นตัวบอกสถิตินะครับรบกวนท่านนะครับ

การแสดงผลอยากให้เป็น jpgraph นะครับรบกวนหน่อยนะครับ
22 มี.ค. 2553 0 2,163
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^