ช่วยอธิบายหน่อยนะครับ


คือความรู้น้อยนะครับรบกวนท่านช่วยอธิบายหน่อยนะครับ ว่าแต่ละบรรทัดหมายความว่าไง

if(!empty($_FILES['picname']['name'])){
  $fileName = $_FILES['picname']['name'];
  $fileTempName = $_FILES['picname']['tmp_name'];
  $fileSize = $_FILES['picname']['size'];
  $fileType = $_FILES['picname']['type'];
  $fp = fopen($fileTempName, "r");
  $picname = fread($fp, filesize($fileTempName));// filesize เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าไฟล์นั้นมีขนาดเท่าไหร่ ซึ่งมีหน่วยเป็นไบต์
  $picname = addslashes($picname);
18 มี.ค. 2553 1 958

ไม่อธิบายแล้ว ดูจากคำตอบก่อนหน้าแล้วเดาเอาละกัน
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^