รบกวนท่านทั้งหลายอธิบายโค้ดเหล่านี้หน่อยนะครับ

$SQLauto="SELECT MAX(num_id) AS num_id FROM student ";
 $rs=$db->Execute ($SQLauto) ;
 $result=$rs->fields;
 $Maxnum=$result['num_id'];
 $Maxnum2=$Maxnum+1;
โดยแต่ละตัวแปรมันทำอาไรบ้าง....ขอบคุณครับ
18 มี.ค. 2553 1 925

555++ ใครจะไปรู้ ต้องถามคนออกแบบละครับ

โดยทั่วไปถ้าจะว่าตามกฏการตั้งชื่อตัวแปร เราควรตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายถึงค่าที่มันเก็บ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น

$rs = record set
$rs->fields ฟิลด์ทั้งหมดของ record set (array ถ้าดูจากการเติม s)
$Maxnum=$result['num_id']; คงเป็น record สุดท้าย ถ้าดูจาก query
$Maxnum2=$Maxnum+1; record ถัดไป(ไง)

จะเห็นได้ว่าถ้าเราพยายามตังชื่อตัวแปรให้สื่อถึงสิ่งที่มันเก็บ การทำความเข้าใจก็ไม่ยากเกินไปครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^