ขอโค้ด Java Script เช็คค่าในฟอร์ม ไม่ให้ป้อนค่าติดลบหน่อยครับ

ขอโค้ด Java Script เช็คค่าในฟอร์ม ไม่ให้ป้อนค่าติดลบหน่อยครับ ใน input ครับ
17 มี.ค. 2553 1 1,472

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^