การ disable textbox

<input name="checkbox[]" type="checkbox" id="checkbox[]" value="1" >
<input name="text[]" type="text" id="text[]">
<input name="checkbox[]" type="checkbox" id="checkbox[]" value="2" >
<input name="text[]" type="text" id="text[]">

คือ มี checkbox และ textbox เป็น array
ตอนแรก อยากให้ textbox ที่อยู่หลัง checkbox เป็น disabled ก่อนทั้งหมด
แต่เมื่อคลิก checkbox อันที่ 1 ให้ textbox ที่อยู่หลังอันนั้น เป็น enable สามารถกรอกข้อมูลได้

เคยเขียนแต่ที่ไม่เป็น array พอเป็น array ต้องเขียนโค๊ด อย่างไรค่ะ
ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
12 มี.ค. 2553 1 1,743

ลองเิอาแนวคิดไปดูนะ

name น่ะ array ได้ ดังนั้นใช้ check[] หรือ text[] สามารถใช้ได้

แต่

id ไม่สามารถใช้ array ได้ ให้ใส่ตัวเลขแทน เข่น check_1 check_2 หรือ text_1 text_2

เวลาจะอ้างถึงก็ให้อ้างจาก id เช่น document.getElementById('check_1')

ลองปรับดูนะครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^