สอบถามเรื่อง button ใน php กับ Linux

 ทำำไมกด button ใน php ไม่ทำงานบน linux ครับ

แล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ 

if($button == "Login")
{
                //Process
                 }

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 
<input name="button" type="submit" id="button" value="Login" />

</form>
11 มี.ค. 2553 1 1,065

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะ

ถ้าเป็นเรื่องฟอร์ม ปัญหาที่พบบ่อยก็คือ ไม่ได้รับค่าผ่าน $_GET หรือ $_POST ในกรณีด้านบนควรเป็น $_POST['button'] ครับ

ลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^