session expire safari

อยากทราบว่าจะทำ session ใน safari ไม่ใช่ expire
(login ตลอดกาล) ทำยังไง
09 มี.ค. 2553 2 1,317

อยากทราบว่าจะทำ session ใน safari ไม่ให้ expire
(login ตลอดกาล) ทำยังไง
#1

ปกติมันจะมีอายุ ตามการตั้งค่าโดย SErver อยู่แล้วครับ ดังนั้น ถ้าเปิดหน้าทิ้งไว้เฉยๆ โดยไม่ทำอะไร มัรคงหมกอายุเองโดยอัตโนมัตแหละครับ

จะให้ session อยู่ต่อไปเรื่อยๆ ทำได้โดยการ refresh หน้าบ่อยๆ

กำหนดอายุของ session โดยกำหนดใน .htaccess

php_value session.cache_expire 3000000

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^