้เขาใส่ @ ใว้หน้า mysql ทำไม

เคยเห็นบ่อยว่ามีการใส่ @ เช่น
<?
$link = @mysql_connect("localhost", "uid", "pass");
@mysql_select_db("db_name", $link);
$res = @mysql_query("SELECT * FROM doctor WHERE doctor_id=17", $link);
$images = @mysql_fetch_array($res, MYSQL_ASSOC);
@mysql_free_result($res);
@mysql_close($link);

header("Content-type: image/jpeg");
echo stripslashes($image["picture"]);
?>


เข้าใส่ไว้ทำไม?
03 มี.ค. 2553 2 2,221

@ สำหรับ PHP ใส่ไว้่เพื่อไม่ให้แสดง Error ครับ หากคำสั่งนั้นๆ มีข้อผิดพลาด

เมื่อใส่ @ หน้าฟังก์ชั่นใดๆ  จะทำให้ฟังก์ชั่นนั้นๆ คืนค่า false ออกมา หากมีข้อผิดพลาดครับ
#1

เราเคยเจอ Error นะ ข้อมูลเข้าไปหมดแล้ว แต่ mysql_fetch_array error มาเลย
เราใช้ @mysql_fetch_array เพื่อไม่ให้มันเกิด error

ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าข้อมูลเข้าถูกต้องหมดแต่เกิด error ได้ไง
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^