ช่วยอธิบายหน่อยครับ

$patt[] = '/(\-|\/|&id=){id}/u';
03 มี.ค. 2553 3 1,130

จะอธิบายไงดีหว่า

ลองเอา \ ในคำสั่งออกดู อาจจะเข้าใจได้ดีขึ้น ว่ามันจะแยกอะไรออกมาได้บ้าง

จุดประสงค์ขของคำสั่งมันต้องดูเป็นกรณีไปครับ เนื่องจากไม่รู้ว่า มันสามารถจะเอาไปใช้ทำอะไรได้
#1

/u งงไอเนี่ยคับ
#2

แสดงว่าไม่ค่อยอ่านบนเว็บ

flag u หมายถึง UTF-8 ครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^