ช่วยด้วยครับ ListMenu เปิด popup หน้าใหม่ไม่ได้

คือประมาณว่า ต้องการเปิดหน้า popup แต่ให้เป็น blank page

<script language="JavaScript">
<!--
    function goThere(form){
    var linkList=form.selectThis.selectedIndex
    if(!linkList==""){window.location.href=form.selectThis.options[linkList].value;}
    }
//-->

</script>


<select name="selectThis" size="1" onChange="goThere(this.form);">
    <option value="" selected>+++++++ เลือกเอกสาร +++++++</option>
              <option value="http://www.xx.com/x2009.pdf" >x2009</option>
              <option value="http://www.xx.com/y2009.pdf">y2009</option>
</select>

ตอนนี้เปิดหน้าเดิมได้แล้วครับ แต่เปิดหน้าใหม่ไม่ได้อ่ะ ช่วยด้วยเน้อ
22 ก.พ. 2553 1 1,666

<select onchange="dochange(this)">
<option value="" selected>+++++++ เลือกเอกสาร +++++++</option>
<option value="http://www.xx.com/x2009.pdf" >x2009</option>
</select>

<script>
function dochange(sel){
  alert(sel.value)
}
</script>
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^