ถามเรื่องVBคับ รวมformแล้วบันทึกเกิดปัญหาเรื่องปิดการเชื่อมต่อ

สร้าง Form แยก 3 ฟอร์ม สามารถบันทึกข้อมูลได้ พอนำForm มารวมกันแล้วกดเพิ่มข้อมูล เกิด Error แจ้งว่า

"การดำเนินการไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลได้ เรื่องจากแฟ้มดังกล่าวถูกใช้โดยการดำเนินการอื่นอยู่"

แก้ปัญหานี้ยังไงครับ
21 ก.พ. 2553 1 1,543

1.ลอง Close มันทุกฟอร์ม
2.ไม่ต้อง Close เลย โดยใช้ ตัวแปรนั้นๆ เป็น public ให้สามารถอ้างถึงได้โดยทุกฟอร์ม แล้ว Close ครั้งเดียวตอนจบฟอร์มสุดท้าย
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^