ถามเรื่อง การป้องกันการเรียกไฟล์ หรือ dir part โดยตรง

ถามเรื่อง การป้องกันการเรียกไฟล์ หรือ dir โดยตรง
เช่น ผมไม่ต้องการให้เรียกไฟล์โดยตรงจาก url: www.myweb.com/download/file1.zip
และไม่ตองการให้เข้าไปใน part: www.myweb.com/download/  (โดยตรง)
ต้องเขียน .htaccess File และ .htpasswd File 
ยังไงครับ หรือมีวิธีอื่นอีกไหมคับ
18 ก.พ. 2553 1 1,548

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^