ถามเรื่องการตั้งค่า FusionCharts ให้เป็นภาษาไทย ตรง yAxisName

ผมได้ใช้ FusionCharts  ทำกราฟ ทีนี้ผมแสดงข้อความของกราฟเป็นภาษาไทยครับ 

<chart caption='Monthly Unit Sales' xAxisName='ตำบล' yAxisName='Units' showValues='0' formatNumberScale='0'

ตรง xAxisName='ตำบล' มันแสดงเป็นภาษาไทยครับ   แต่   yAxisName='หน่วย' มันไม่แสดงออกมาเลยครับ แต่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษ ออกนะครับ
ไม่รู้ว่าใครเคยใช้บ้างครับ ไปแก้ตรงไหนช่วยหน่อยครับ
16 ก.พ. 2553 0 3,345
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^