ajax เยกใช้ method จากคลาสแบบนี้ยังไงครับ

มีไฟล์เกี่ยวข้อง 3 ไฟล์ครับ

ไฟล์ที่ 1  gen.php

class aaa extends ccc
{
   public function generate()
  {


   }
}


ไฟล์ที่ 2  gen.class.php

class bbb
{
   public function updateGenerate()
  {


   }
}


ไฟล์ที่ 3  ajax.php

include(gen.class.php);

if ($_POST['test']) {
    bbb::updateGenerate();
}คำถามคือ ในไฟล์ ajax.php ผมจะเรียกใช้ function generate() ที่เป็น class จากไฟล์ gen.php ยังไงครับ13 ก.พ. 2553 2 1,185

ใช้ :: ครับ ซึ่งปกติเราจะใช้ operator นี้ในการเรียกใช้ class โดยใช้ ชื่อ class นำหน้า

aaa::generate()
#1

ผมลองเรียกใช้ aaa::generate() อย่างที่คุณ gOragod บอกแล้วครับ แต่ไม่มีค่าใดๆส่งกลับมาจากฟังค์ชั่นเลยครับ แก้ไขอย่างไรดีครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^