มีปัญหาในการส่งค่า jump menu ผ่าน form

พอดีสร้าง jump menu ไว้หลายตัวในหน้า page เดียวกัน เวลาส่งค่าผ่าน ปุ่ม submit แล้วมันส่งค่ามาแบบนี้ต้องแก้ไขอย่างไงงะ
http://127.0.0.1/traffythai/main/traffysearch.php?=traffysearch.php%3Froad_id%3D2%26roadid_end%3D%26link_idend%3D&subroad_start=&road_end=&go=Button
code jump menu เป็นแบบนี้นะ
    <select name="<?echo $roadstart;?>" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">

                <option value="">โปรดเลือก</option>
            <?php
                        foreach($result->bkk->road as $road ):
                                $road_1=$road->attributes();
                                $i=$i+1;
                                $link_st="?road_id=$road_1[0]&roadid_end=$roadid_end&link_idend=$link_idend";
                                     //$link_st=tri$link_st);
                                    if($road_1[0]==$road_id){ ?>

            ?>
    
            <option value="traffysearch.php<?echo $link_traffysearch; echo $link_st ;?>" selected="selected"><?php echo $road_1[1];?></option>

            <?php
                                   }else{?>

            <option value="traffysearch.php<?echo $link_traffysearch; echo $link_st ;?>" ><?php echo $road_1[1];?></option>
                                   
                              <?}?>
        <?php endforeach;?>
        </select>
อยากให้ค่าที่ส่งเป็น
http://127.0.0.1/traffythai/main/traffysearch.php?road_id=3&roadid_end=&link_idend=
11 ก.พ. 2553 2 1,805

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
  eval(targ+".location='xxxxxxx.php&link_idend"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
  if (restore) selObj.selectedIndex=0;
}
//-->

</script>

</head>

<body>
<form name="form1">
  <select name="menu1" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
    <option value="3">3</option>
  </select>
</form>
 ง่ายกว่าครับ

#1

มันต้องส่งค่าผ่านปุ่ม sumbit
มันมี jump menu หลายตัวในหน้าเดียวกันค่ะ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^