ช่วยดูโค๊ตให้หน่อยคับ$sql="SELECT month(date) AS mon_th , sum(money) AS Total_bg1 FROM data where idaccount='1' and idsubject='$idsubject' and idtype='$idtype' GROUP BY month(date)";
    $table=mysql_query($sql,$Conn) or die ("ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลในเทเบิล  ได้");
   
    //รายจ่าย
    $sql1="SELECT month(date) AS mon_th2 ,sum(money) AS Total_bg2 FROM data where idaccount='2' and idsubject='$idsubject' and idtype='$idtype' GROUP BY month(date)";
    $table1=mysql_query($sql1,$Conn) or die ("ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลในเทเบิล  ได้2");
    //$r = mysql_fetch_array($table1);
    //$Total_bg2 = $r['Total_bg2'];


    $number=mysql_num_rows($table);
    $no=1;
    if($number<>0){
    echo"
    <p><strong>รายการ</strong></p>
    <table border=1>
        <tr BGCOLOR=#E8E8E8>
            <td><center><b>ลำดับที่</b></center></td>
            <td><center><b>เดือน</b></center></td>
            <td><center><b>รายรับ</b></center></td>
            <td><center><b>รายจ่าย</b></center></td>
            <td><center><b>คงเหลือ</b></center></td>
            </tr>";
   
   
    while($row=mysql_fetch_array($table)){   
   
   
    $r = mysql_fetch_array($table1);
    $Total_bg2 = $r['Total_bg2'];
       
        $iddata=$row[iddata];
        $m=$row[mon_th];
        $money=$row[money];
        $note=$row[note];
        $idtype=$row[idtype];
        $idaccount=$row[idaccount];
        $total_bg1 = $row["Total_bg1"];
        $date_m=array ("","มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน","กรกฎาคม ","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤษจิกายน","ธันวาคม");
    ;
   
   
echo "
            <tr>
            <td>$no</td>
            <td>$date_m[$m]</td>
            <td>$total_bg1</td>
            <td>$Total_bg2</td>
            <td>--- </td>
   
        </tr>";
        $no++;
   
    }
   
    echo "</table>";คือ ว่าช่องรายจ่ายอะคับ
มันแสดงข้อมูลไม่ตรงเดือนคับ

07 ก.พ. 2553 2 1,509

ถ้าแบบนี้ JOIN ตารางไม่ดีกว่าเหรอ
 
SELECT MONTH(R.date) AS month, SUM(R.money) AS recive, SUM(P.money) AS pay
FROM data AS R
INNER JOIN data AS P
ON ......
WHERE ....

ลองดูนะ
#1

ขอบคุนสำหรับคำแนะนำคับ


แล้วผมจะลองดู
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^