ขอถามเรื่อง ส่งค่าตัวแปรผ่าน AJAX ค่ะ


เมื่อมีการตรวจสอบฟอร์มเสร็จแล้วบันทึกลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อมีการ return request
เช่น
if(HttpRequest.readyState == 4 ){
   if(HttpRequest.responseText == 'Y'){
   window.location= 'insert_test_complete.php?n='.encodeURIComponent( document.getElementbyId("name").value);
}
}

กลับมาแล้วมันต้องส่งไปอีกหน้านึงแล้วหนูอยากให้มีการส่งค่าตัวแปรที่ใข้ในฟอร์มเพื่อทำนำค่าตัวแปรที่ได้จากการป้อนค่าลงใน textbox ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไปควรทำยังไงค่ะ
06 ก.พ. 2553 1 2,262

จริงๆแล้ว ตอนส่งค่ากลับ ก็อาจส่งเป็น URL เลยก็ได้นี่ครับ ว่า จะให้ไปไหน เช่น

<?php
  // หน้าที่ ajax เรียก xxx.php คือหน้าที่จะเรียกถัดไป 
  // id=10 คือค่าที่ต้องการส่งต่อ
  echo 'xxx.php?id=10';
  // ถ้ามีข้อผิดพลาด อาจคืนค่าว่าง หรือคืนค่าอื่นใดที่เป็นค่าคงที่ก็ได้
?>


ajax เมื่อรับค่ากลับก็ตรวจสอบค่าที่ส่งกลับตามเงื่อนไข เช่น

if(HttpRequest.responseText == ''){
  alert('ข้อผิดพลาด XXX');
}else{
  window.location = xhr.responseText;
}

ถ้าข้อมูลมีหลายอย่างต่างๆกัน อาจใช้วิธีคืนค่าเป็น JSON ก็ได้ครับ ผมแนะนำให้ลองมองหาตัวอย่างบนเว็บนะครับ ผมคิดว่าน่าจะมีตัวอย่างที่ใกล้เคียง
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^