ช่วยเหลือหน่อยครับ มีปัญหา บันทึกลงฐานข้อมูลไม่ได้ครับ

ตามรูปครับ เมื่อผมบันทึกข้อมูลทั้งหมด 6 ลำดับ ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ครับ
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=1337dba45f&view=att&th=1267f7dbc1b67bcd&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_g52gh4840&zw

  <table width="300" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:300px;">
                 <tr valign="middle">
                   <td width="73" align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="style8">ลำดับที่</td>
                   <td width="132" align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="style8">รหัสพืช</td>
                   <td width="138" align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="style8">ลักษณะพิเศษ</td>
                   <td width="430" align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="style8">ไร่</td>
                 </tr>
                 <tr>
                   <td width="73" align="center" valign="middle" class="style8">1</td>
                    <td width="132" align="center" valign="middle"><select name="id_plants" size="1">
                   <option value="">---------</option>
                   <option value="0001">0001|ข้าวนาปี</option>
                   <option value="0002">0002|ข้าวนาปรัง</option>
                   <option value="0003">0003|ข้าวไร่</option>
                   <option value="0004">0004|ข้าวญี่ปุ่น</option>
                   <option value="0005">0005|กก</option>
                   <option value="0006">0006|ข้าวบาร์เลย์</option>
                 </select></td>
                   <td width="138" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="speciality" size="22" /></td>
                   <td width="430" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="rai" size="3" /></td>
                 </tr>
                  <tr>
                   <td width="73" align="center" valign="middle" class="style8">2</td>
                    <td width="132" align="center" valign="middle"><select name="id_plants" size="1">
                      <option value="">---------</option>
                      <option value="0001">0001|ข้าวนาปี</option>
                      <option value="0002">0002|ข้าวนาปรัง</option>
                      <option value="0003">0003|ข้าวไร่</option>
                      <option value="0004">0004|ข้าวญี่ปุ่น</option>
                      <option value="0005">0005|กก</option>
                      <option value="0006">0006|ข้าวบาร์เลย์</option>
                    </select></td>
                    <td width="138" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="speciality" size="22" /></td>
                    <td width="430" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="rai" size="3" /></td>
                 </tr>
                  <tr>
                    <td width="73" align="center" valign="middle" class="style8">3</td>
                    <td width="132" align="center" valign="middle"><select name="id_plants" size="1">
                      <option value="">---------</option>
                      <option value="0001">0001|ข้าวนาปี</option>
                      <option value="0002">0002|ข้าวนาปรัง</option>
                      <option value="0003">0003|ข้าวไร่</option>
                      <option value="0004">0004|ข้าวญี่ปุ่น</option>
                      <option value="0005">0005|กก</option>
                      <option value="0006">0006|ข้าวบาร์เลย์</option>
                    </select></td>
                   <td width="138" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="speciality" size="22" /></td>
                   <td width="430" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="rai" size="3" /></td>
                 </tr>
                  <tr>
                   <td width="73" align="center" valign="middle" class="style8">4</td>
                    <td width="132" align="center" valign="middle"><select name="id_plants" size="1">
                      <option value="">---------</option>
                      <option value="0001">0001|ข้าวนาปี</option>
                      <option value="0002">0002|ข้าวนาปรัง</option>
                      <option value="0003">0003|ข้าวไร่</option>
                      <option value="0004">0004|ข้าวญี่ปุ่น</option>
                      <option value="0005">0005|กก</option>
                      <option value="0006">0006|ข้าวบาร์เลย์</option>
                    </select></td>
                   <td width="138" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="speciality" size="22" /></td>
                   <td width="430" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="rai" size="3" /></td>
                 </tr>
                  <tr>
                   <td width="73" align="center" valign="middle" class="style8">5</td>
                    <td width="132" align="center" valign="middle"><select name="id_plants" size="1">
                      <option value="">---------</option>
                      <option value="0001">0001|ข้าวนาปี</option>
                      <option value="0002">0002|ข้าวนาปรัง</option>
                      <option value="0003">0003|ข้าวไร่</option>
                      <option value="0004">0004|ข้าวญี่ปุ่น</option>
                      <option value="0005">0005|กก</option>
                      <option value="0006">0006|ข้าวบาร์เลย์</option>
                    </select></td>
                   <td width="138" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="speciality" size="22" /></td>
                   <td width="430" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="rai" size="3" /></td>
                 </tr>
                  <tr>
                   <td width="73" align="center" valign="middle" class="style8">6</td>
                    <td width="132" align="center" valign="middle"><select name="id_plants" size="1">
                      <option value="">---------</option>
                      <option value="0001">0001|ข้าวนาปี</option>
                      <option value="0002">0002|ข้าวนาปรัง</option>
                      <option value="0003">0003|ข้าวไร่</option>
                      <option value="0004">0004|ข้าวญี่ปุ่น</option>
                      <option value="0005">0005|กก</option>
                      <option value="0006">0006|ข้าวบาร์เลย์</option>
                    </select></td>
                   <td width="138" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="speciality" size="22" /></td>
                   <td width="430" align="center" valign="middle"><input type="text" value="" name="rai" size="3" /></td>
                  </tr>
  </table>
30 ม.ค. 2553 4 1,150

name ต้องเป็น Array ครับ
#1

ขอบคุณครับ
#2

ช่วยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยครับ
#3

#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^