การใช้คำสั่ง foreach กับโครงสร้างข้อมูลแบบนี้ยังงัย

 <item> <title>abc</title> <description>def</description> 
 <linkset> <linkchild id="ghi" status="L"> <start_node id="9" latitude="13.768827" longitude="100.485865" label="aa"/> <end_node id="1166" latitude="13.770132" longitude="100.495667" label="bb"/> </linkchild> <linkchild id="jkl" status="L"> <start_node id="1166" latitude="13.770132" longitude="100.495667" label="cc"/> <end_node id="886" latitude="13.767047" longitude="100.50118" label="dd"/> </linkchild> 
 </linkset> </item> <item> <title>aaaaaaaaaaaaaaaaa</title> <description>bbbbbbbbbbbb</description> <linkset> <linkchild id="cccccccccccc" status="L"> <start_node id="9" latitude="13.768827" longitude="100.485865" label="asd"/> <end_node id="1163" latitude="13.756147" longitude="100.483497" label="asf"/> </linkchild> 
 <linkchild id="cccccccc" status="L"> <start_node id="886" latitude="13.767047" longitude="100.50118" label="sdf"/> <end_node id="1166" latitude="13.770132" longitude="100.495667" label="dfg"/> </linkchild> </linkset> </item> ต้องการแสดงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง foreach ด้วย php จากโครงสร้าง RSS ด้านบนนี้ จะต้องเขียนอย่างงัยช่วยเขียน code การโหลดข้อมูลโหลดโดยใช้ฟังก์ชัน simple_load_file()ให้ดูหน่อยนะขอบคุณ
28 ม.ค. 2553 1 1,482

http://www.goragod.com/...ule=knowledge-search อ่านจบแล้วทำได้เลยคอนเฟม
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^