เรื่อง checkbox แก้ไขข้อมูล


คือผมมีข้อมูลแบบนี้ครับ    รหัส |  ชื่อ  |   นามสกุล  |   สถานะ

โดย ผมเก็บเป็น Y กับ N ครับ  

เมือ่ผมแสดงข้อมูล ทางเว็บ    จะได้  01    นายศักดิ์    สมใจ    แล้วมี   ปุุุ่ม chackbox 

                                             02    นายชัย     รักเธอ    แล้วมี  ปุ่ม chackbox

ผมอยากได้แบบว่าพอกด ปุ่ม chackbox ปับ มัน ก็ไปแก้ ไข จาก N เป็น Y เลย   หรือจาก unchack เ็ป็น chacked

แล้วถ้ากด Y   ไปเป็น N ทมันก็เป็น chacked เป็น unchacked

ผมจะทำได้วิธีไหนบ้างครับ  ขอบคุณครับ  คำถามอาจงงหน่อยนะครับ  

//  ผมมีพื้นฐาน ajax กับ php ค่อยข้างน้อยครับ
25 ม.ค. 2553 2 2,764

555+++

ต้องใช้  Ajax + PHP ครับ

ใช้ event ของ checkbox เมื่อ click แล้ว ใช้ Ajax ส่งไปยัง PHP เพื้อบันทึกข้อมูล

คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะศึกษา Ajax และ PHP แล้วครับ

ตัวอย่างบนเว็บดูเหมือนจะมีนะ checkbox
#1ได้แล้วครับ  มีตัวอย่างตรงที่ผมต้องการ เดะเลยครับ    ขอบคุณครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^