การวนลูป ตามจำนวน ใน amount

คำสั่ง....วนลูป echo proid ตามจำนวน ใน amount

วิธีทำ....
for ($i = 0 ; $i < $amount ; $i++) {
  echo $proid;
}


ผลลัพธ์ที่ได้

001001001001001001001001001001002002002002002003003003003003003003

แต่...ถ้าจะให้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ต้องทำอย่างไรค่ะ ???

001001001001001001001001001001
002002002002002
003003003003003003003

หรือ....สุ่มตำแหน่ง  ไม่เรียงลำดับต้องทำอย่างไรค่ะ


จะเป็นไปได้มั่ย...ค่ะ

21 ม.ค. 2553 0 2,034
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^