เรื่องการแสดงข้อความตอบกลับ เมื่อ mysql มีการทำงานผิดพลาด

ผมตั้ง TB เป็น InnoDB และทำรีเรชั่น ให้ตารางมีความสัมพันธ์กันถ้าจบจะข้อมูลในตารางที่มีการใช้งานอยู่จะลบไม่ได้ จะแสดงข้อความดังข้างล่างครับ

#1451 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`settlement/users`, CONSTRAINT `users_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_status`) REFERENCES `user_status` (`id_status`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION)

ถ้าผมจะให้มีการแสดงข้อความตอบกลับ เมื่อทำการลบข้อมูลไม่ได้จะมีวิธีการให้ PHPตรวจสอบว่าทำการลบไม่ได้ จะทำอย่างไรครับ
ผมทำ or die("ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลเพื่อลบข้อมูลได้")
ก็แสดง

DELETE FROM member WHERE identity_card='xxxx132xxxxxx'
Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`settlement/land_await`, CONSTRAINT `land_await_ibfk_1` FOREIGN KEY (`identity_card`) REFERENCES `member` (`identity_card`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION)

อยู่บนหน้าเพจอยู่ดี ต้องใช้คำสั่งอะไรหรือครับ

04 ม.ค. 2553 1 1,558

คิดออกละครับ
ใช้วิธีต้นตำหรับก็ได้ครับ
นับข้อมูลใน DB เอา ว่าข้อมูลนี้มีใครใช้อยู่บ้าง
if ($num>0){
echo  "<script>alert('ไม่สามารถลบข้อมูลนี้ได้ เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลนี้อยู่');history.back();</script>" ;

}

แต่ผมก็อยากรู้คำตอบที่ถามไปครับเผื่อเป็นความรู้ว่าต้องใช้คำสั่งอะไรครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^