อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL ในทุกๆ ฟิล์ด

คือผมอยากทราบวิธีการ Scan Database อะคับ โดยอ่านค่าในทุกๆ ฟิล์ดและทุกเรคคอร์ด โดยนับเฉพาะ ฟิล์ดทีี่มีค่าว่าง เช่น

               F1        F2         F3
-------------------------------------------
T001        2          4          _
T002        2          4          7
T003        2          4          7
T004        2          _          7
T005        _          4          7
-------------------------------------------

ถ้าดูตามตารางแล้วจะเห็นว่ามีค่าว่างอยู่ 3 ที่

ดังนั้นคำตอบคือจะคืนค่า 3 ออกมา

คำถามคือ ผมจะมีวิธีการเขียนโค้ด php อย่างไร ในการ Scan ข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องระบุ ฟิล์ด (ถ้ามีตัวอย่าง ดีเลยครับ)

ขอขอบคุณท่านผู้รู้ล่วงหน้าครับ :)
20 ธ.ค. 2552 2 1,421

วิธีตรงๆคงไม่มีนะ น่าจะต้องอ่านรายชื่อฟิลด์ออกมาก่อน แล้วถึงจะนำไปค้นหาข้อมูลอีกที ยุ่งพิลึกละ...
#1

อาจจะทำได้โดยการอ่านเข้ามาทีละแถว แล้วใช้ if ตรวจสอบฟิลดิ์ทุกฟิลด์ โดยถ้าว่างก็บวก 1 เข้าไปในตัวแปร

แต่อันนี้ก็ต้องใช้ if กับทุกฟิลดิ์
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^