รบกวนสอบถามการ get data จาก package ครับ

ผมทำระบบ sms ครับ โดยรับข้้อมูลมาในรูป package ซึ่งใน package นั้นจะประกอบด้วย XML ซึ่งเป็น data
ผมจะต้องใช้วิธีการใดในการจัดการกับ package เพื่อเอาเฉพาะ XML นำมาใช้งานได้บ้างครับ
18 ธ.ค. 2552 1 1,219

ถ้าข้อมูลที่ได้รับมาอยู่ในรูปของ XML ก็สามารถใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ XML ของ PHP มาอ่านข้อมูลได้เลยครับ ลองศึกษาจากเว็บของ PHP ดูครับว่าจะใช้ฟังก์ชั่นใดได้บ้าง

นอกจากนั้น เราอาจจะเขียนฟังก์ชั่นเพื่อแยกข้อมูลเองก็ได้ครับ

ผมตอบได้แค่นี้เนื่องจากไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้รับมามีลักษณะอย่างไร เนื่องจากวิธีการเขียนคำสั่งจะขึ้นกับข้อมูลที่ได้รับมาหรือวิธีได้ข้อมูลมาครับ ลองศึกษาเรื่องของ XML หรือ RSS บนเว็บดูได้เลยครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^