รบกวนถามเรื่องโดเมนเนมนะครับ

การเช่าโดเมนเนม นี้ เราจ่ายเงินเป็นรายปีใช้ใหมครับ สมมุดว่าผม  จดโดเมนชือ XXX.com แล้วในปีต่อไปผมไม่ได้จ่ายเงินต่อ  (หมดสัญญา) 
จะมีคนเอา ชื่อโดเมนเนมของผมหรือป่าว 

ของคุณลว่งหน้าครับ
16 ธ.ค. 2552 2 1,206

ใช่ครับ

ปกติแล้วเมื่อเราจดโดเมน เราจะเป็นเจ้าของโดเมน ตามระยะเวลาที่จดไว้ครับ เมื่อหมดอายุแล้ว โดเมนนั้นๆก็จะไม่มีเจ้าของอีกต่อไป และก็อาจจมีใครมาจดชื่อนั้นต่อไปอีกก็ได้ครับ

เมื่อครบอายุของโดเมนแล้ว โดยปกติ โดเมนจะถูกพักใช้ ประมาณ 6 เดือนครับ ซึ่งช่วงนี้ ถ้าเราเป็นเจ้าของโดเมน เรายังสามารถต่ออายุได้ครับ จนกระทั่งครบ 6 เดือน โดเมนก็จะถูกปล่อยอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ใช้รายใหม่มาขอจดได้ครับ 

อ้อ ระหว่างพักใช้ เราจะไม่สามารถเรียกใช้โดเมนของเราได้แล้วนะครับ

อีกอย่าง หากเป็นโดเมนดังๆ จะมีคนจ้องจดอยู่ครับ หากเมื่อไรที่โดเมนนั้นๆหมดอายุ อาจมีคนชิงจดก่อน เพื่อโก่งราคาครับ หากถึงตอนนั้นแล้ว เราต้องการโดเมนคืน อาจต้องเสียเงินสูงขึ้น ดังนั้น ควรต่ออายุโดเมนก่อนหมดเวลา ไม่น้อยกว่า 1 เดือนครับ
#1

ขอบคุณครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^