อยากทราบว่าถ้าเราจะเช็คค่าว่าในแบบฟอร์มว่าตรงไหนว่างให้ set focu

 แบบว่าต้องการให้มันเช็คค่้าว่างแล้ว set focus ตรงช่องที่ว่าง พร้อมทั้งเน้นสีในช่อง text box ด้วยอะคับทำงัยคับ
13 ธ.ค. 2552 1 1,216

คร่าวๆดังนี้ครับ แบบไม่มีสีนะครับ


if(empty($_POST['password'])){
$focus="document.a.password.focus();";
}
ตรงformก็ใส่
<Body  onload=<?=$focus?>>

ครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^