รบกวนดู .htaccess ให้ผมด้วยครับ

คือโค๊ดที่เขียนมา ถ้าเป็น url ภาษาอังกฤษขึ้นนะครับ แต่ถ้าเป็น url หรือเริ่มด้วยหัวข้อภาษาไทย จะไม่ขึ้นครับ เช่น

ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ health ก็จะขึ้น url เป็น health.htm ตามหัวข้อครับ

แต่ ถ้าเป็นภาษาไทย "สุขภาพ" url จะขึ้นเป็น -.htm ขึ้นเป็นขีดแทน ไม่ทราบพอจะช่วยเหลือผมได้ไหมครับ และผมได้แนบ .htaccess เข้ามาด้วยครับ รบกวนด้วยครับผม หา google มาสองวันละครับ


 RewriteEngine On Options +FollowSymlinks RewriteRule ^(.*)/$ index.php?qstr= RewriteRule ^(.*).htm$ index.php?qstr= ########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits ## If you experience problems on your site block out the operations listed below ## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla! # # Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR] # # Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR] # # Block out any script that includes a <script> tag in URL RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR] # # Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] # # Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) # # Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error! RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L] # 


ด้านบนเป็นโค๊ด .htaccess ที่ผมใช้อยู่นะครับ
11 ธ.ค. 2552 0 1,421
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^