การ inset ข้อมูลครับ

ทำไมตอน inset ข้อมูลใน localhost ลงปกติ แล้ว พอเอาขึ้น server แล้วมันไม่ยอดเก็บข้อมูลให้ครับ ไม่มu error ใดๆ แสดงให้รู้เลยครับ
06 ธ.ค. 2552 3 1,553

555+++

มีข้อมูลมาเท่านี้ ที่พอตอบได้ก็คือ คงมีอะไรผิดสักอย่าง...ครับ
#1

<form action="savesui_1.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">
    <input name="isbn" type="text" id="isbn">
</form>savesui_1.php
$isbn = $_POST["isbn"];  //รับค่าจากฟอร์ม

$sql = "insert into lib_detailsui (id, isbn, id_sui, namesui, name_pai, id_mud, amountprint, planceprint, printer, yearprint, rop_lam, page, cost, id_dinler, plancema, number_book, no_lam, numbercall, lab_regis, amount_lam, id_statussui, subject, fnametai, lnametai, zname, picdetailsui)
values
('NULL', '".$isbn."', '".$id_sui."', '".$namesui."', '".$name_pai."', '".$id_mud."', '".$amountprint."', '".$planceprint."', '".$printer."', '".$yearprint."', '".$rop_lam."', '".$page."', '".$cost."', '".$id_dinler."', '".$plancema."', '".$number_book."', '".$no_lam."', '".$numbercall."', '".$lab_regis."', '".$amount_lam."', '".$id_statussui."', '".$subject."', '".$fnametai."', '".$lnametai."', '".$zname."', '".$picscan."')";


ก็แค่รับค่าจากฟอร์มแล้วเก็บเข้าฐานข้อมูลปกติ รันใน localhost ก็ผ่านดีแต่ขึ้น server ไม่เก็บ
#2

ลอง echo $sql ออกมาแล้ว นำไปทดสอบบน phpMyAdmin บน Server ดูครับ ถ้ามีอะไรผิดพลาด phpMyAdmin จะแจ้ง Error ออกมาให้พอตรวจสอบได้

ถ้าให้เดา ความผิดพลาดอาจอยู่ที่ id ที่เป็น NULL ครับ ลองไม่ต้องใส่ค่า id ลงไปครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^