ถามหน่อยถามหน่อย

จากรุปนะคะ
แก้วได้ตรงเช็คให้เปิดปิดแต่ละอันได้แล้วคะเหลือเช็คแค่ว่า
ถ้าเปิดช่องโทรศัพท์ให้กรอกห้ามว่าง
ถ้าเปิดช่องอีเมล์ให้กรอกและต้องถูกต้องด้วย
ทำอย่างไรคะ

function showAndHide(idShow, idHide)
{
        document.getElementById(idShow).style.display = 'block';
        document.getElementById(idHide).style.display = 'none';
}

<input name="checkshow" type="radio"  onclick="showAndHide('phone1', 'emil1')" value="radiobutton">&nbsp;เบอร์โทรศัพท์
      <input name="checkshow" type="radio" value="radiobutton"  onclick="showAndHide('emil1', 'phone1')">&nbsp;อีเมล์     
03 ธ.ค. 2552 4 1,188

คือให้ผู้ใช้เลือกอย่างใดอย่างนึงนะคะ
#1

ใช้  Gajax เลย ดู Gform เลยอันนี้คล้ายๆกันนะ นี้อ่ะ
#2

และเราจะเช็คได้อย่างไรคะว่าช่องนี้เป็นค่าว่าง

#3

#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^