การ join ตาราง 3 ตารางครับ

SELECT `lib_detailsui`.`id`,
         `lib_detailsui`.`isbn`,
         `lib_typesui`.`name`,
         `lib_detailsui`.`namesui`,
         `lib_detailsui`.`numbercall`,
         `lib_detailsui`.`cost`,
         `lib_detailsui`.`number_book`
         FROM
         (`lib_detailsui` Inner Join `lib_typesui` ON `lib_detailsui`.`id_sui` = `lib_typesui`.`id`)
           INNER JOIN lib_mud ON  lib_typesui.id = lib_mud.id
            ORDER BY `lib_typesui`.`id` ASC, `lib_detailsui`.`isbn` ASC LIMIT 10


ช่วยดูวิธีการเขียน sql ให้หน่อยครับ คือผมต้องการให้แสดงทุกหมวดหมู่หนังสือและแสดงหนังสือหมวดหมู่นั้นๆ ออกมาด้วย
1.lib_detailsui เก็บ เก็บชื่อหนังสือ
2. lib_typesui เก็บ ชนิดของสื่อ เช่น หนังสือ ซีดี วารสาร
3. lib_typesui เก็บ หมวดหม่หนังื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
02 ธ.ค. 2552 1 1,587

SELECT A.*,B.*,C.*
FROM table1 AS A,table2 AS B, table3 AS C
WHERE A.id=B.id AND A.xid=C.id
ORDER BY A.id LIMIT 10

ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่า ลองดูวิธีเขียนแบบนี้ดูนะ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^