รบกวนหน่อยครับ alert ซ้ำๆ ครับ

var checkform = function(){
var check = "";
  for (i = 0; i < checkvar.elements.length; i++) {
    if (checkvar.elements[i].checked){
      check = "Y";
      break;
    }
  }
  if (check==""){
    alert("กรุณาเลือก CheckBox");
  }
  else
  {
   if(confirm('ยืนยันการลบข้อมูล'))
   {
   checkvar.status.value="del";
   checkvar.del.click();
   }
  }
};
$G('Submit3').addEvent('click', checkform);

ตามโค้ดนะครับ ถ้าเราทำการคลิก Submit3 บางครั้ง มันก็ alert ครั้งเดียว บางครั้งก็หลายครั้ง ทำไงให้ alert แล้วหยุดการทำงานอะครับ ขอบคุณครับ

**รู้สึกว่า จำนวน alert จะเท่ากับ จำนวน ที่เราเปิดหน้านั้น ด้วย GAJAX นะครับ โดยเว็บผมทำเป็น GAJAX ทั้งหมดครับ

ขอบคุณครับ
28 พ.ย. 2552 3 1,493

function checkAll(field)
{
  for(i = 0; i < field.elements.length; i++)
     field[i].checked = true ;
}

function uncheckAll(field)
{
 for(i = 0; i < field.elements.length; i++)
    field[i].checked = false ;
}

function Confirm(link,text)
{
  if (confirm(text))
     window.location=link
}

  function delConfirm(obj){
 var status=false;
 for(var i=0 ; i < obj.elements.length ; i++ ){
  if(obj[i].type=='checkbox'){
   if(obj[i].checked==true){
    status=true;
   }
  }
 }
 if(status==false){
  alert('กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการลบ.');
  return false;
 }else{
  if(confirm('คุณมั่นใจในการลบข้อมูล?')){
   return true;
  }else{
   return false;
  }
 }
}

#1

ใส่คำสั่ง return; ตรงตำแหน่งที่ต้องการให้ออกจากฟังก์ชั่นครับ

อาจคืนค่ากลับมาเพื่อตรวจสอบด้วยก็ได้ครับ เช่น

return true;

ซึ่ง Javascript จะออกจากฟังก์ชั่นทันที ที่พบคำสั่งนี้ครับ
#2

เห็นด้วยครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^