เกี่ยวกับ media print

จาก ตย ที่ให้ print แยกหน้าครับ ผมลองไปทำดูมันไม่แยกหน้าให้ครับ โค๊ดดังนี้

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xml:lang="th" lang="th" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<style type="text/css">
@media print {
  .section {
    height: 100%;
    margin: 0px 0px 0px 0px;
  }
}
</style>

</head>
<body>

<div class = "section">section 1</div>
<div class = "section">section 2</div>
</body>
</html>

ผมทำผิดตรงไหนครับ ผมใช้ ie7 ครับ

26 พ.ย. 2552 1 1,729

ก็ถูกต้องนะครับ

ลองเปลี่ยน Browser ดูครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^