อ่านค่าไม่ได้ค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ

ตัวอย่างค่ะ ไม่ว่าผิดตรงไหน

$sql="select products.pro_name from products,order_detail where products.pro_id=order_detail.pro_id";
$query=mysql_query($sql);
while($rs=mysql_fetch_array($query))
{
           $pro_name=$rs[0];
}


คือว่าอ่านค่าออกมาได้ค่ะ มันออกแค่ค่าเดียวเหมือนกันหมด
คือค่าสุดท้ายของตาราง products ที่เราเก็บอยู่ค่ะ
หรือหนู Select ออกมาไม่ถูกค่ะ

19 พ.ย. 2552 2 1,208

คำสั่งselectน่าจะถูกนะครับ เพราะคุณบอกว่ามีค่าออกมา น่าจะเปนปัญหาตรงคำลั่งที่ดึงค่าออกมาแสดงนะ คือ คำสั่ง echo ว่า อ้างตัวแปรตรงกันหรือป่าว ลองดูครับให้ดีครับ

#1

คำตอบน่าจะอยู่ที่ข้อมูลนะ ผมไม่รู้ลักษณะของข้อมูลเลยไม่สามารถตอบได้

แนะนำให้นำ query ไปทดสอบบน phpmyadmin ดูครับ เพื่อหาข้อบกพร่องก่อนนำมาใส่บน PHP
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^