ขอถามเกี่ยวกับการ อ้างถึง object ในหน้าหลัก จาก popup

หน้าหลักผมมี  select box id="xx1"
มี iframe id="xx2"
ใน iframe โหลดบางหน้าขึ้นมา
หน้าที่อยู่ใน iframe มี button เมื่อกด button แล้ว มี window.open ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้า
window.open ที่เปิดใหม่นี้มี textbox และ ปุ่ม submit

คำถาม  เมื่อกดปุ่ม submit ผมอยากให้ค่าใน textbox จากหน้า window.open ไปอยู่ใน select box ในหน้าหลัก
ผมจะอ้างถึง object select box ตัวนั้นอย่างไรครับ

ผมพยายามใช้   window.opener.object มันก็ได้แค่ใน หน้า iframe
ผมลองหลายอย่าง ดังนี้

top.opener.object
parent.opener.object
parent.parent.opener.object

ผมพยายาม search ใน google แล้วครับ ถ้าจะกรุณา ช่วยแนะนำผมทีครับ ขอบคุณมากครับ
12 พ.ย. 2552 2 1,637

window.opener ใช้อ้างถึง window หลัก โดยเรียกมาจาก popup ครับ

document.top ใช้อ่างถึง document หลัก โดยเรียกมาจาก page ที่อยู่ภายใน iframe ครับ

การอ้างถึง element ภายใน popup หรือ iframe ให้อ้างต่อจาก name ของ popup หรือ iframe ครับ 
#1

ขอบคุณครับ
จะได้เป็นว่า   window.opener.top.object

ขอบคุณอีกครับครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^