การตั้งเวลาของUser Online 3ให้ตรงกับเวลาในไทยครับ

พอดีผมได้เอาcode ของUser Online 3 มาใช้แต่เวลาไม่ตรงกับเวลาของไทยเลยอยากจะ
ขอรบกวนเวลาช่วยอธิบายวิธีการตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาของประเทศไทยครับ
06 พ.ย. 2552 2 1,496

$today=(integer)date("d ", mktime(date("H")+0)); //วันนี้ ทดเวลาไป+0

แก้ไข +0 ไปตามค่าที่ผิดพลาดเป็น ชั่วโมงครับ ค่านี้สามารถเป็นลบได้นะครับเช่น -1
#1

ขอบคุณครับได้แล้วครับ

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^