list menu โยนค่าเพื่อค้นหา

พอดีคิวรี่ข้อมูลมาแสดงใน list
มี ชื่อเป็น
A
B
C

ทำอย่างไรให้มันรู้ว่าถ้าเราเลือก A ให้ไปดึงข้อมูลของ A มาแสดง
โดยข้อมูลอยู่ใน table เดียวกันกับตอนที่เราดึงข้อมูลมาแสดง
ใน list นะคะ
05 พ.ย. 2552 4 1,550

เ้ก็บ id ของ user ไว้ใน select แล้วใช้ ajax ไปอ่านข้อมูลมาเมื่อมีการเลือก select ค่าที่ส่งกลับมาแสดงผลตามที่กำหนดครับ
#1

เอ่อพอจะมีตัวอย่างไหมคะ
มันนึกมะออกคะ

#2

ไอเราก็นึกว่าใครถาม อิอิ คนใกล้ตัว
#3

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #2เอ่อพอจะมีตัวอย่างไหมคะ

มันนึกมะออกคะ

เขียนตัวอย่างให้แล้ว
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^