อยากทราบคำสั่ง เกี่ยวกับการย้าย folder

กำลังทำเว็บบล็อกอยู่ค่ะ ต้องมีการเพิ่ม template
แล้วจะเขียน code ไงค่ะ ให้ template ทั้ง folder
ที่ copy มาจากเว็บไซต์อื่นเข้าไปอยู่ใน localhost ค่ะ
ช่วยหน่อยค่ะ
 

02 พ.ย. 2552 1 1,130

ดูเหมือนจะไม่มี นะ copy ทั้งโฟลเดอร์

ปกติแล้วเราก็สามารถทำทีละไฟล์ได้ครับ เช่น

mkdir() สร้างไดเ็รคทอรี่ก่อน
copy() ทีละไฟล์จากต้นทาง ไปยังโฟลเดอร์ใหม่่

คำแนะนำเพิ่มเติม ปกติแล้วเราไม่จำเ็ป็นต้อง copy template ไปยังผู้ใช้ทุกคนครับ เราสามารถใช้วิธีการอ้าง path เฉยๆ ก็ได้ โดยทำแค่เพิ่มฟิลด์เก็บ path ของ template ที่เลือกไว้บนฐานข้อมูล การจะดูว่าเขาใช้ template ไหน หรือการ เรียกใช้ template ก็อ่นเอาจากนี้โดยตรง ซึ่งจะมีข้อดีกว่าครับ เช่น หากมีการปรับปรุง template เราไม่ต้องตามไปแก้ไขให้กับทุกคน (เช่นวันดีคืนดีเกิดอยากใส่ Banner เราก็แค่ แก้ไข template หลัก มันจะไปมีผลกับทุกคนที่ใช้ template นี้ อัตโนมัติ) หรือ เราไม่เสียพื้นที่ สำหรับเก็บ template เป็นรายบุคคลครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^