จะรับค่าจาก imageField อย่างไร

ปกติใน from ใช้ ปุ่ม Submit ในการส่งค่าไป
และ page ที่รับค่าสามารถตรวจสอบ ชื่อปุ่ม Submit ที่ส่งมาว่าชื่ออะไร

if(isset($HTTP_POST_VARS["Submit"])){


}

แต่คราวนี้ใช้ imageField เป็นตัว submit เพื่อส่งค่าไป  ไม่รู้จะตรวจสอบยังไง ว่า  กด imageField อันนั้นมา (ใน from มี imageField หลายตัว,ทำหน้าต่างกัน)
 

23 ต.ค. 2552 2 1,890

ถ้าต้องการปุ่ม submit ที่เป็นรูปภาพ เราใช้ CSS เพื่อทำปุ่มให้เป็นรูปภาพก็ได้ครับ

ใช้ปุ่ม submit เป็น Array และใช้ค่า value ของปุ่มเพื่อดูว่า ปุ่มใดถูกกด ครับ

ถ้าไม่ได้อาจต้องลองใช้ Javascript ครับ

<input type='button' value="Submit 1" onclick=function(){dosubmit(1)} />
<input type='button' value="Submit 2" onclick=function(){dosubmit(2)} />
<input type="submit" name="submit" id="submit" style="visibility:hidden" />
<script>
function dosubmit(id){
  var submit = document.getElementById('submit');
  submit.value = id;
  submit.click();
}
</script>
#1

ขอบคุณครับ แล้วจะลองดู
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^