ขอโค้ด upload swf หน่อยครับ

ขอโค้ด upload swf หน่อยครับ พอดีจะทำระบบ updatebanner ที่เป็น flash ครับ ผมลองใช้เหมือนรูปภาพ แต่ลองแล้ว ERROR คืออยากให้ Up ได้ทั้ง ภาพและ flash ช่วยผมหน่อยครับจะส่งงานอาจารย์แล้ว
18 ต.ค. 2552 5 1,617

อัปโหลดธรรมดาแหละครับ อัปได้

เหตุที่อัปโหลดไม่ได้ อาจเป็นเพราะไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปหรือเปล่าครับ ปกติฟอร์มจะถูกจำกัดขนาดไฟล์อัปโหลดไม่เกิน 2 M ครับ

1.กำหนดให้ flash ต้องไม่เกิน 2 M
2.แก้ไข server ให้อัปโหลด เกิน 2 M
#1

ขอโค้ด upload swf หน่อยครับ

ทดสอบ

#2

ไฟล์ที่ผมเอามาทดสอบ แค่ 2.98 K เองครับช่วยดูโค้ดหน่อยครับ หน่อยครับ
<?
$fileupload=$_FILES['fileupload']['tmp_name'];
$fileupload_name=$_FILES['fileupload']['name'];
$fileupload_size=$_FILES['fileupload']['size'];
$fileupload_type=$_FILES['fileupload']['type'];
$banner_group=$_POST['banner_group'];
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<?
if (!fileupload) {   
    echo "<h3>ERROR : ไม่สามารถ Uploadbanner ได้ครับ</h3>";
} else {
    include "connect.php";
    $array_last=explode(".",$fileupload_name);
    $c=count($array_last)-1;
    $lastname=strtolower($array_last[$c]) ;
    if ($lastname=="gif" or $lastname=="jpg" or $lastname=="jpeg" or $lastname=="png" or $lastname=="swf") {
        copy($fileupload,"../images/banner/".$fileupload_name);
        $sql="insert into tb_banner values('','$fileupload_name','$banner_group')";
        $query=mysql_db_query($dbname,$sql);
        echo "<a href='banner_add.php'><h3>Upload banner เรียบร้อยครับ</h3></a>";

    } else{
        echo "<h3>ERROR : เฉพาะรูปภาพนามสกุล *.gif , *.jpg , *.jpeg  *.png *.swfเท่านั้นครับ</h3>";
    }
    unlink($fileupload);
    mysql_close();
}
?>

</body>
</html>
#3

ไฟล์ ที่ทดสอบเป็น SWF ครับ  อยากได้โค้อัพ swf ครับ
#4

ผมว่าตรง $lastname ใช้แค่ >>
$lastname = end(explode(".",$fileupload_name));
$ext = array("jpg","gif","jpeg","png","swf");
if(in_array($lastname,$ext) {
    // do somgthing here
}
#5
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^