ของถามหน่อยคะ

พอดีน้ำหอมเอา ajax login ไปลองใช้และเเปลงเป็นภาษา  asp คะ
มีปัญหานิดหน่อยคะตรงปุ่ม มันไม่สามารถใช้ ฟังชั่นเช็คค่าได้คะ ตามรูปเลยยนะคะ
http://www.uppicweb.com/show.php?id=8014f7071b61a781b5f9a4f2b2d4419a

หน้าหลักและสคริปที่ต้องใช้
<form name="login_form" id="login_form" method="post" onsubmit="return check_user(login_form.user.value, login_form.passwd.value, 'login')" action="?">
<table border=0 width=200 cellspacing=0 cellpadding=2 align="center">
<tr valign="top"><td bgcolor="#D3E4F5" align="center">
     <table  border=1 bgcolor="#EEEEEE" cellspacing=0 cellpadding=1 width=100%>
     <tr ><td id="login_table" align="center">Loading...</td></tr>
 
     </table>
</td></tr>
</table>
</form>
<script language=Javascript>

function Inint_AJAX() {
   try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");  } catch(e) {} //IE
   try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE
   try { return new XMLHttpRequest();          } catch(e) {} //Native Javascript
   alert("XMLHttpRequest not supported");
   return null;
};

function check_user(username, passwd, action) {
  var cancle=false;
  if (action=='login') {
    if (username.length==0) {
      alert('กรุณาป้อน Username ก่อน');
      document.login_form.user.focus();
      cancle=true;
    } else if (passwd.length==0) {
      alert('กรุณาป้อน Password ก่อน') ;
      document.login_form.passwd.focus();
      cancle=true;
    }
  }
  if (cancle==false) {
    var req = Inint_AJAX();
    req.onreadystatechange = function () {
      if (req.readyState==4) {
        if (req.status==200) {
          var ret=req.responseText; //รับค่ากลับมา
          document.getElementById("login_table").innerHTML=ret;
        }
      }
    };
    req.open("POST", "checkuser1.asp"); //สร้าง connection
    req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); //header
    req.send("user="+encodeURIComponent(username)+
      "&passwd="+encodeURIComponent(passwd)+
      "&action="+action); //ส่งค่า
  }
  return false;
}

//โหลดครั้งแรก
window.onload = function()
{
  check_user( '', '', '' );
};
</script>


หน้า เช็คuser
<!--#include file =connect1.asp -->
<% 
user=Request.Form("user")
passwd=Request.Form("passwd")
action=Request.Form("action")
Response.Write(user)
Response.ContentType= "content-type: application/x-javascript; charset=TIS-620"
if(action)="logout" then
   Response.Write("<font color=green size='1'>ออกจากระบบเรียบร้อย</font><br><font color=#666666 size='1'>ท่านได้ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว</font>")
else
   if(user<>""and passwd<>"")then
     set rs1 =server.CreateObject("adodb.recordset") 
      sql="select * from SiAsset_User where Username like '%"&user&"%'and Password like '%"&passwd&"%'"
       rs1.Open sql,con,1,3
        if not rs1.eof then
        Response.Write("<table  width='100%' border='0'>")
        Response.Write("<tr><td align=center><font color=#666666 size='1'>ยินดีต้อนรับ คุณ <font color=green>"&user&"</font> เข้าระบบ</font></td></tr></br></br>")
              Response.Write("<tr><td align=center><input type=button value=ออกจากระบบ class=red title=ออกจากระบบ ชั่วคราว onclick=check_user('', '', 'logout')></td></tr></br></br>")
        Response.Write("</table>") 
       else
       Response.Write("<table  width='100%' border='0'>")
       Response.Write("<tr><td align=center><font color=#666666 size='1'>ไม่พบ<font color=green>"&user&"</font>ในระบบ เข้าระบบ</font></td></tr></br></br>")
              Response.Write("<div align=center><a href=login.asp>กลับหน้า login</a></div></br></br>")
        Response.Write("</table>") 
       end if
   else
       Response.Write("<table  width='100%' border='0'>")
       Response.Write("<tr><td align=center  colspan='2'>&nbsp;</font></font></td></tr></br></br>")
       Response.Write("<tr><td align=center  colspan='2'><font size='1'><font color=green>ผู้มาเยือน</font> กรุณาเข้าระบบ</font></font></td></tr></br></br>")
       Response.Write("<tr><td align=lift><font color=#555555 size='1'>user : </font></td><td><input size='15' type=text name=user id=user maxlength='15'></td></tr></br></br>")
       Response.Write("<tr><td align=lift><font color=#555555 size='1'>passwd : </font></td><td><input size='15' type=password name=passwd  id=passwd maxlength='15'></td></tr></br></br>")
       Response.Write("<tr><td align=right></td><td><input type=submit name=submit value=เข้าระบบ class=red title=สมาชิก เข้าระบบ /></td></tr></br></br>")
       Response.Write("</table>")
  end if'user&pass
end if
  
 
%> 

12 ต.ค. 2552 6 1,178

syntax error ก็อาจจะเขียนอะไรผิดมั้ง

ลองลบโค้ดในส่วนนั้นออกแล้วเขียนเองด้วยมือครับ (หมายถึงไม่ copy) บางครั้งเราอาจเขียนอักขระอะไรลงไปในโค้ดโดนไม่ตั้งใจก็ได้ครับ ซึ่งบางทีอักขระนั้นอาจไม่แสดงให้เห็นก็ได้
#1

พอดีหาเจอแล้วคะ

onclick=check_user('', '', 'logout')

มันต้องเป็น

onclick="" check_user('', '', 'logout') ""


เวบนี้ได้อะไรหลายๆอย่างขอบคุณมากนะคะเอาโค๊ตไปเเปลงเป็น asp หลายตัวและคะว่างๆ
ช่วยเปิด bord เกี่ยวกับ asp บ้างก็ดีนะคะ น้ำหอมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูคะ
จะได้รู้การปรับรูปแบบของภาษาได้หลายๆอย่างคะ
#2

 ผมว่าคุณน้ำหอมไปเขียนในส่วนของ blog ของอาจารย์ก็ได้มั้งครับ

เผื่ออาจารย์จะดึงรายการ blog มาไว้หน้าแรกด้วย อิๆ
#3

555+++

ครับ เขียนในบล๊อกได้ครับ ไม่ได้จำกัดเรื่องที่จะเขียน

ผมอยากให้ช่วยกันเขียนครับ ไม่ได้จำกัดว่ารู้น้อย รู้มาก ความรู้ของเราอาจเป็นบางสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยรู้ก็ได้ครับ

ผมว่า ทุกความรู้ เป็นประโยชน์ครับ
#4

ขอบคุณคุณคะอาจารย์ น้ำหอมจะเข้าไปเขียนเพื่อเป็นความรู้กับทุกๆคนนะคะ
เพราะบางคนมีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ความรุ้นั้นสามารถเอามาแปลงประยุกต์ใช้มากกว่าที่จะเก่ง
เพียงทางเดียว
#5

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #5ขอบคุณคุณคะอาจารย์ น้ำหอมจะเข้าไปเขียนเพื่อเป็นความรู้กับทุกๆคนนะคะ
เพราะบางคนมีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ความรุ้นั้นสามารถเอามาแปลงประยุกต์ใช้มากกว่าที่จะเก่ง
เพียงทางเดียว

ถูกต้องที่สุดครับ

ผมเน้นการประยุกต์ใช้ ครับ ผมให้ความสำคัญกับมันเป็นอันดับ 1 ถ้าเรารู้จักประยุกต์ใช้ อะไรๆ ก็แก้ปัญหาได้ครับ ตัวอย่างมีอยู่มากมายบนอินเตอร์เน็ตครับ

ความลับของผมอย่างหนึ่ง ในการเขียน Ajax ก็คือการประยุกต์เอาเทคนิคการเขียนมาจากการเขียนโปรแกรมบน Windows ครับ เช่น Delphi C และ VB ซึ่งผมเขียนมานานกว่า 6-7 ปี
#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^