กรุณาดูดโค้ดให้ผมหน่อยคับอัพลงฐานข้อมูลไม่ได้น่ะคับ

<?
    $tra_cod=$_post[tra_cod];
    $tra_name=$_post[tra_name];
    $tra_photo=$_files[tra_photo]['tmp_name'];
    $tra_photo_name=$files['tra_photo']['name'];
    $tra_photo_size=$files['tra_photo']['size'];
    $tra_photo_type=$files['tra_photo']['type'];
    $tra_detail=$_post[tra_detail];
    $dis_cod=$_post[dis_cod];
        if($tra_cod==" " or $tra_name==" " or $tra_datail==" " or $dis_cod==" "){
            echo" กรุณากรอกข้อมูล";
        exit();
        }
        include("Connectdatabase.php");
       
        $traditon_tb=mysql_db_query($dbname,"insert into tradition_tb values(null,$tra_cod,'$tra_name','$tra_detail',$dis_cod)");
        if($tra_photo){
            $array_last=explode(".",$tra_photo_name);
            $c=count($array_last)-1;
            $lastname=strolower($array_last[$c]) ;
           
            if($lastname=="gif" or $lastname==" jpg" or $lastname==" jpeg") {
                $tradition_tb="select max(id) from tradition_tb";
                $row=mysql_fetch_row($tradition_tb);
               
                $tra_photo_name=$row[0] .".".$lastname;
               
                copy($tra_photo,"img/".$tra_photo_name);
                $tradition_tb=mysql_db_query($dbname,"update tradition_tb  set tra_cod='$tra_cod' where tra_cod='$row[0]' ");
                }
                unlink($tra_photo);
                }
                echo"บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว";
    ?>

   
11 ต.ค. 2552 2 1,713

ได้สร้าง Folder ชื่อ img ลองปรับchmodเป็น777ดูยังหรือยังครับ ลองตรวจสอบชื่อตารางดูครับว่าตรงกันไหม
#1

อัปไม่ได้ หรือไม่ลงฐานข้อมูล

อัปไม่ได้ลองตรวจสอบ $tra_photo_name ว่ามีไฟล์ส่งมาหรือเปล่า

อ้อ รับด้วย $_FILES ครับ

ไม่ลงฐานข้อมูลก็ลองตรวจสอบ query ดู ว่าถูกต้องมั้ย
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^