เขียนฟังก์ชั่นให้ select ค่าหลายๆ แถวทำยังไงครับ

ผมมีฟังก์ชั่นแบบ select แถวเดียวแบบนี้

function select($table,$condition)
{
include"connect.php";
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$sql = "select * from $table $condition";
$dbquery = mysql_db_query($dbname,$sql);
$result= mysql_fetch_array($dbquery);
return $result;
}

เวลาเรียกก็

$result=select("$tabel","$condition");

แต่ผมอยากเขียนให้สามารถเรียกได้หลายๆ แถวอ่ะครับ

จะทำยังไง

ผมลองจากหนังสือเรียนค้าเขียนยังงี้

$host = "localhost";
$user = "root";
$pw = "1234";
$dbname = "xyz";


function &getS(){
global $host,$user,$pw,$dbname;
$array = array();
$sql = "select supply_name from supplier";
$link = mysql_connect($host,$user,$pw);
mysql_select_db($dbname,$link);
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$result = mysql_query($sql,$link);
if(!$result){
 echo mysql_error();
 exit();
 }
while($row=mysql_fetch_array($result)){
    $array[] = $row;
    }
    mysql_close();
    return $array;
}

function showList($value){
    $userList = getS();
    foreach($userList as $user){
        if($value ==$user['supply_name'])
            $option .="<option value=\"{$user['supply_name']}\"
            selected>
{$user['supply_name']}</option>";
            }
            return"<select name=\"supply_name\">$option</select>";
}

แต่เค้าไม่บอกว่าใช้ยังไง

เล่นเอางงไปเลย
02 ต.ค. 2552 3 2,063

คำสั่ง LIMIT ใช้กำหนดจำนวนแถว เช่น

LIMIT 1 ต้องการ 1 record

LIMIT 10 ต้องการ 10 record

LIMIT 5, 10 ตั้งแต่ record ที่ 5 จำนวน 10 record

สามารถเพิ่มลงใน $condition ได้ เช่น

$condition = "SELECT * FROM table WHERE 1 LIMIT 10";
#1

คือปกติผมจะใช้

while($result=mysql_fetch_array($dbquery)){
echo" $result[id]";
echo" $result[name]";
}

ประมาณนี้

แต่อยากเขียนแบบฟังก์ชั่น

จะทำได้ยังไงบ้างครับ

function select($table,$condition)
{
include"connect.php";
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$sql = "select * from $table $condition";
$dbquery = mysql_db_query($dbname,$sql);
$result= mysql_fetch_array($dbquery);
return $result;
}

$result=select("$tabel","$condition");

แบบนี้มันได้แค่ record เดียวเท่านั้น

แต่ถ้าหลายๆ record เช่นพวก ตารางสมาชิกอ่ะครับ
#2

$condition = "SELECT * FROM table WHERE 1 LIMIT 10";
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^