เขียน code รับค่า value ของ hidden field และ text field ยังไงครั

ผมเขียน code แบบนี้ครับ อาจจะดู งงๆช้ำช้อนนิดหนึ่งนะครับที่ให้ค่า value ของ hidden field เป็นค่าเดียวกับของข้อความบนฟอร์ม
เพราะผมเขียน array ไม่เป็น(พยายามอยู่เหมือนกัน) และข้อมูลที่จะนำมาทำ array ก็มีเยอะ เป็นรายการยาประมาณ 500 รายการ ไม่รู้จำทำยังไงก็เลยใช้วิธีกำหนดค่า hidden field ไปเลยครับ   แต่ติดปัญหาตรงทีหน้ารับข้อมูลของฟอร์มผมเขียน code  รับค่า value ของ hidden field และ text field ที่มีหลาย ๆ ค่าไม่เป็นครับ มือใหม่ ช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับ  วิธีไหนก็ได้  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

<body>
<form action="success.php" method="post" name="FrmAdd" id="FrmAdd">
  <table width="555" height="63" border="1">
    <tr>
      <td width="138"><div align="center" class="style4">วัน&nbsp; เดือน&nbsp; ปี</div></td>
      <td width="251"><div align="center" class="style4">รายการ</div></td>
      <td width="144"><div align="center" class="style4">จำนวน</div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="29"><!-- #BeginDate format:En2m -->30-Sep-2009  3:54<!-- #EndDate --></td>
      <td><input name="drug1" type="hidden" id="drug1" value="2%Lidocaine  in 50 ml inj.">
      2%Lidocaine  in 50 ml inj.</td>
      <td><label>
        <input name="d1" type="text" id="d1">
      </label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="29"><!-- #BeginDate format:En2m -->30-Sep-2009  3:54<!-- #EndDate --></td>
      <td><input name="drug2" type="hidden" id="drug2" value="2%Lidocaine with adrenaline in 50 ml inj.">
      2%Lidocaine with adrenaline in 50 ml inj.</td>
      <td><input type="text" name="d2" id="d2"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="29"><!-- #BeginDate format:En2m -->30-Sep-2009  3:54<!-- #EndDate --></td>
      <td><input name="drug3" type="hidden" id="drug3" value="0.9 NSS  1,000 ml inf.">
      0.9 NSS  1,000 ml inf.</td>
      <td><input type="text" name="d3" id="d3"></td>
    </tr>
  </table>
  <p>
    <input type="submit" name="submit" id="submit" value="บันทึกข้อมูล">
  </p>
</form>
</body>
</html>

30 ก.ย. 2552 2 3,001

ลองคลิกที่ Array ในกรอบ Category ซ้ายมือดูครับ
#1

งงคำถามมากครับตรง แต่ติดปัญหาตรงทีหน้ารับข้อมูลของฟอร์มผมเขียน code  รับค่า value ของ hidden field และ text field ที่มีหลาย ๆ ค่าไม่เป็นครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^