ช่วยผมด้วยครับพี่

ช่วยผมด้วครับ ผมเครียดมากกับการทำ ER-Diagram และ 3NF

อาจารย์ให้แปลง แบบฟอร์มที่อาจารย์ให้ แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน

ผมแก้งาน 2 ครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่าน แทบไม่ได้นอน ได้นอนอีกที่ก็ตอน พีเซน งานไม่ผ่าน บ่ายๆๆอะครับ

อาจารย์ให้ส่งงานแก้ใหม่ วันพุธ นี้ ช่วยผมที่ครับ

มันทำ ER-Diagram และ Third Normal Form (3NF) ยังไงครับ

ของพระคุณล่วงหน้าครับ

ช่วยผมที่นะครับ

เอกสารแนบมาให้ดูด้วยนะครับ
แบบฟอร์มของเปิดบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
28 ก.ย. 2552 3 1,140


มันไม่ชัด เดียวผมตัดเป็นชิ้น มาให้ดูอีกที่ครับ
#1

ลองนึกถึงข้อมูลไปทีละส่วนนะครับ โดยตั้งต้นจากข้อมูลทั่วไปของเจ้าของบัญชีเป็นหลัก ทุกช่องที่เป็นการกรอกข้อมูลหรือ Check box ต่างๆจะเป็นแต่ละฟิลดิ์ของตาราง ให้แบ่งข้อมูลแต่ละกลุ่มออกจากกันก่อน เช่น เพศ (จะได้ตารางที่เก็บเพศ 1 ตาราง), ประเภทบัญชี (จะได้อีก 1 ตาราง) เป็นต้น

1 ข้อมูลทั่วไปเจ้าของบัญชี
2 จากตัวอย่างข้างต้นก็คือ Master table นั่นเอง โดยสังเกตุจากกลุ่มข้อมูลที่มักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ในที่นี้จะได้ตารางต่างๆ เช่น สัญชาติ สถานภาพ อาชีพ วัตถุประสงค์ เป็นต้น ถ้านึกถึงการกรอกข้อมูลก็จะประมาณว่าอันไหนที่ให้ผู้ใช้งานเลือกเอาจาก Combobox หรือ Checkbox นั่นเอง
3 ตารางที่เก็บ Transection ในที่นี้ก็คือ ตารางที่เก็บข้อมูลขอใช้บริการนั่นเอง จะเป็นการเลือกข้อมูลจาก Master table เพื่อมาเก็บลงในตารางนี้

จะมีวิธีคิดอีกแบบนึงของตารางที่เก็บที่อยู่ก็คือ จะมีที่อยู่หลัก(ตามบัตร) และที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ โดยอาจจะออกแบบให้อยู่ในตารางเดียวกันกับตารางข้อมูลทั่วไปของเจ้าของบัญชี ซึ่งจะทำให้ตารางนี้มีฟิลดิ์ที่เยอะขึ้น หรือ จะแยกออกมาเก็บไว้อีก 1 ตารางก็ได้ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้และความสะดวกของผู้เขียน

ที่สำคัญของแต่ละตารางก็คือ PK กับ FK โดยที่ Master table นั้นมักจะมี PK เท่านั้น (อาจจะมีในบางกรณีที่มี FK แต่ในที่นี้มีแค่ PK ก็พอ) แต่ตารางที่เป็น Transection จะมีทั้งสองอย่างเสมอ เช่น ตารางเก็บข้อมูลการขอใช้บริการ จะมี PK (เช่น service_id) และ FK (เช่น person_id, sex_id, accountType_id เป็นต้น)

ความจริงยังมีเนื้อหาอีกมากมาย ลองดูในหนังสือเกี่ยวกับ Database Relation ประกอบด้วยครับ

#2

ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำครับ

#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^