เกี่ยวกับ addEvent ใน gajax

ใน ตย ของ อ. อ.จะใช้แบบนี้ $G('xxx').addEvent('keypress', numberOnly); เพื่อให้พอป้อน keypress แล้วไปทำงาน ฟังก์ชัน numberOnly  โดยที่ผมอยากทำแบบ อ. โดยใช้ ฟังก์ชัน keyup โดยฟังก์ชันนี้จะไป เอาค่าของ textbox สองตัวมาคูณกัน เหมือนเราคิดเกรดน่ะครับ โดยที่ผมไม่อยากไป เขียนชื่อตัวแปรที่จะดึงค่าในฟังก์ชัน แต่อยากส่งชื่อตัวแปรไปด้วย จะต้องเขียนยังไงครับ
ผมเขียนแบบนี้แต่ไม่ผ่านครับ $G('xxx').addEvent('keyup', multi('txt1','txt2'));

function multi(a,b){
c=a*b;
}

ขอบคุณครับ
17 ก.ย. 2552 2 1,289

ไม่ได้ครับ ไม่สามารถส่งไปได้

ลองแบนี้ซิครับ

$G('xxx').addEvent('keyup', function(){multi('txt1','txt2')});

ถ้ายังไม่ได้ลองแจ้งมาอีกที พอดีไม่มีตัวอย่างทดสอบ
#1

ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^