ขอถามเรื่องการ import Database กับตัว "%" ไม่ได้ครับ

เรียน ผู้รู้หรือมีประสบการณ์เรื่องการ import ฐานข้อมูลเข้า phpMyAdmin ซึ่งไม่ยอมรับคำว่า % ดังโค้ด


INSERT INTO `products` (`p_id`, `c_id`, `sc_id`, `ssc_id`, `s_id`, `p_name`, `p_img_small`, `p_img_large`, `p_link`, `p_status`) VALUES
(1259, 105, 95, '5', 0, 'กางเกง1', 'small_แ.jpg', 'แ.jpg', 'http://translate.google.co.th/translate?prev=hp&hl=th&js=y&u=http%3A%2F%2Fzozo.jp%2F_search%2Fsearch_result.html%3Fp_maid%3D1%26p_type%3D1%26p_ptype%3D2%26p_tycid%3D112%26p_cutyid%3D1%26&sl=ja&tl=th&history_state0=', '2')


โค้นี้ Error ตรงข้อมูลที่แปลจาก Google ครับ ก่อนนั้นเคยทำฐานข้อมูล และ เพิ่มโค้ทาง Form ก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ตอนนี้ย้ายโฮสกลับ Import ฐานข้อมูลไม่ได้น่ะครับ สงสัยว่าจะ Error ตรงคำว่า % นี้แน่ ไม่ทราบว่าตัว % google เค้าใช้แทนตัวอะไรครับ ผู้มีประสบการณ์ช่วยแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ฐานข้อมูลใหญ่มาก เลยไม่อยากเพิ่มใหม่หมด ขอบพระคุณครับ

15 ก.ย. 2552 1 1,151

$url='http://translate.google.co.th/translate?prev=hp&hl=th&js=y&u=http%3A%2F%2Fzozo.jp%2F_search%2Fsearch_result.html%3Fp_maid%3D1%26p_type%3D1%26p_ptype%3D2%26p_tycid%3D112%26p_cutyid%3D1%26&sl=ja&tl=th&history_state0=';

echo rawurldecode($url);

แล้วลองเอาไปแทนที่ตัวแดงดู

INSERT INTO `products` (`p_id`, `c_id`, `sc_id`, `ssc_id`, `s_id`, `p_name`, `p_img_small`, `p_img_large`, `p_link`, `p_status`) VALUES
(1259, 105, 95, '5', 0, 'กางเกง1', 'small_แ.jpg', 'แ.jpg', 'http://translate.google.co.th/translate?prev=hp&hl=th&js=y&u=http%3A%2F%2Fzozo.jp%2F_search%2Fsearch_result.html%3Fp_maid%3D1%26p_type%3D1%26p_ptype%3D2%26p_tycid%3D112%26p_cutyid%3D1%26&sl=ja&tl=th&history_state0=', '2')
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^