ขอความกรุณาช่วยด้วยครับ Unknown column 'OFF_ID' in 'field list'

ช่วยด้วยครับผมทำเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL แค่ select ข้อมูลธรรมดา มันก็ขึ้นข้อความ Unknown column 'OFF_ID' in 'field list' ทั้งที่ตารางที่ผมทำมันก็มี ฟิลด์ OFF_ID อยู่ ผมลองทำกับตารางอื่น ก็ไม่มีปัญหา เป็นปัญหาเฉพาะตารางที่มี OFF_ID ตารางนี้ตารางเดียว เปลี่ยนชื่อก็แล้ว ลบตารางทิ้งก็แล้ว นำเข้าใหม่ก็แล้ว

12 ก.ย. 2552 3 2,426

ลองสร้างใหม่ด้วยตัวเองครับ อย่านำเข้า

ข้อมูลมีเท่านี้ ก็ลองดูละกันนะครับ
#1

ถูกต้องครับ อาจารย์ นำเข้าข้อมูลไม่สมบูรณ์ ทำไงก็บ่ได้ ลองสร้างใหม่ ใช้ฟิลด์เหมือนกัน ตัวอักษรเล็กใหญ่เหมือนกันทุกฟิลด์ กลับผ่านฉลุย เฉยเลย

ผมก็เลยอยากรู้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

#2

ไม่มีอะไรมากครับ บางครั้ง อาจมีตัวอักษร บางตัวที่ไม่สามารถแสดงผลบน editor ได้ แต่สามารถทำให้การทำงานผิดพลาดได้
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^