ขอให้อาจารย์แนะนำเรื่องการโหลดภาพหน่อยครับ

คือ เรามีภาพอยู่ 16 ภาพ ต้องการให้โหลดภาพที่ 1 จนเสร็จก่อนจึงโหลดภาพที่ 2 ต่อ
เสร็จภาพที่ 2 จึงโหลดภาพที่ 3 ต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จ

แนะนำหน่อยครับ
01 ก.ย. 2552 1 1,087

ลอง class preload ของ GAJAX ดูครับ

<img id="image" alt="image" />
<script type="text/javascript" src="http://www.goragod.com/ajax/gajax.js"></script>
<script type="text/javascript">
new preload('http://www.goragod.com/smalllogo.gif',function(){
     // โหลดเรียบร้อย
     // แสดงรูปภาพที่โหลด
     $E('image').src = this.src;
})
</script>
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^