เกี่ยวกับ menu ใน GCMS

จะเปลี่ยนจาก mainmenu เป็น menu1 men2 ... ได้หรือป่าวครับ โดยที่เมนู menu1 ก็ยังคงดึงค่า config เหมือนเดิม (ดึงจาก bin/config.php) พอดีจะทำประมาณว่า แต่ละเมนูมีรูป bg ต่างกันน่ะครับ

30 ส.ค. 2552 1 1,191

แก้ไข skin/menuitem.html โดยเพิ่ม class="forum" เข้าไปครับ จะได้เมนูที่มี class เป็นชื่อโมดูล แล้วใช้ CSS จัดการแสดงรูปพื้นหลังได้ครับ

<li><a rel="forum" href="https://goragod.com/forum.html?wbid=1771" title="{TOOLTIP}" class="forum">{MENU}</a></li>
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^