เว็บ GOOGEEK ดึง RSS อย่างไรครับ

ไม่ทราบว่าอยากทำเว็บแบบ Googeek.com ไม่ทราบว่าการดึง RSS ทำอย่างไรครับ
24 ส.ค. 2552 3 1,980

Run Tab ข่าวสารแบบ gcms.goragod.com ไม่ได้ครับ ไม่ทราบผิดตรงไหนครับ
#1

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #1Run Tab ข่าวสารแบบ gcms.goragod.com ไม่ได้ครับ ไม่ทราบผิดตรงไหนครับ

555+++ ใจเย็นๆ ครับ ยังใช้งานไม่ได้ กำลังทดสอยอยู่

อ้างอิงจาก หัวข้อไม่ทราบว่าอยากทำเว็บแบบ Googeek.com ไม่ทราบว่าการดึง RSS ทำอย่างไรครับ

อ่านเรื่อง RSS

GCMS มีคุณสมบัติครบทุกอย่าง สำหรับการทำเว็บข่าว ขาดอยู่ที่การประยุกต์ใช้
#2

เขียนไฟล์ linkto.php อย่างไรครับใน Googeek.com ครับ ผมส่งค่าตัวแปรไม่ได้ครับอาจารย์
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^